Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κεντρικού κτιρίου (Διοικητηρίου)της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Επαναληπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης του κεντρικού κτιρίου (διοικητηρίου) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Υψηλάντη 1, Λαμία).

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΠΣΕ, Δ/νση Οικονομικού,

email: g.skouras@fthiotida.pste.gov.gr ,2231353315, ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3-ΛΑΜΙΑ, Τ.Κ. 35100
Πληροφορίες :Γεώργιος Σκούρας

 

87820-567-PROXEIROS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 30000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 26/06/2015
Ημ/νία λήξης: 15/07/2015
ΑΔΑ: 6ΒΠΔ7ΛΗ-ΤΧΗ
Αρ. Πρωτ.: 87371/3184/26-6-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 87820/567/26-6-2015