Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Φθιώτιδας

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΠΣΕ,Δ/νση Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

email: m.spathoulas@pste.gov.gr, τηλ.2231353331, fax:2231353353, Πλ.Ελευθερίας 3-Λαμία,Τ.Κ.35100

Πληροφορίες: Eμ.Σπαθούλας

87515-566-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 73800,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις
Ημ/νία έκδοσης: 26/06/2015
Ημ/νία λήξης: 13/07/2015
ΑΔΑ: ΩΜΦΗ7ΛΗ-ΜΛΞ
Αρ. Πρωτ.: 86728/3133/25-6-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 87515/566/26-6-2015