ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ – ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΟΝΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ – ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΟΝΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3, 35100, ΛΑΜΙΑ, 
ΤΗΛ: 22313-53331, ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

87319_564_25062015_diakirixi.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 34027,95
Τόπος: Έδρα Π.Σ.Ε.
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 25/06/2015
Ημ/νία λήξης: 10/07/2015
ΑΔΑ: 6ΦΑΧ7ΛΗ-ΘΚΚ
Αρ. Πρωτ.: 86732/3134
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 87319/564