Επαναληπτικός Ανοικτος Διεθνής Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διαγωνισμός για τη Μεταφορά Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ για δύο σχολικά έτη 15 – 16 και 16-17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ για δύο σχολικά έτη 15 – 16 και 16-17 για 23 τμήματα που δεν καλυφθηκαν από την αρχική απ 1599/20-03-2015 προκήρυξη.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3 Γ ΟΡΟΦΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΛΕΝΗ -ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2231353318, 2231353331, 223135353538

87289_563_25062015_diakitixi.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 429275,7
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 25/06/2015
Ημ/νία λήξης: 03/08/2015
ΑΔΑ: Ω4ΖΞ7ΛΗ-ΠΜΨ
Αρ. Πρωτ.: 3105/24-06-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 87289/563