Προμήθεια πέντε (5) αυτόματων αναλυτών αιωρούμενων σωματιδίων

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός Προμήθειας πέντε (5) αυτόματων αναλυτών αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) μετά του απαραίτητου εξοπλισμού τους για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Στοιχεία Επικονωνίας:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών

Email: gskouras@fthiotida.pste.gov.gr, Τηλ.:2231353315, Fax: 22313-53353, Τ.Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3, Τ.Κ. 35100

Πληροφορίες: Γεώργιος Σκούρας

 

 

 

 

 

 

PER_20150206_01.pdf
19085-118-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 108000,00
Τόπος: Έδρα Π.Σ.Ε.
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Περιβαλλοντικά
Ημ/νία έκδοσης: 09/02/2015
Ημ/νία λήξης: 09/03/2015
Αρ. Πρωτ.: 482/2-2-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 19085/118/09-02-2015