Βελτίωση τμήματος δρόμου επι της υπ.αριθμ. 48 Π.Ε.Ο στη θέση Βερδεν-Βουνιχώρας ΠΕ Φωκίδας

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΆΡΙΘΜ. 48 Π.Ε.Ο στη θέση ΒΕΡΔΕΝ – ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ”  με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη εκπτωση  επί του προυπολογισμου

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε.  Φωκίδας , Δ/νση  Τεχνικών  Έργων
email:dte-fok @pste.gov.gr, Τηλ.: 2265350562, Τ.Δ/νση: Γιδογιάννου 31 , Τ.Κ. 33200, Αμφισσα 

Πληροφορίες: Λ.Παπαδοπούλου

86438-553-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
86438-553-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS_EFHMERIDES.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 48207,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 06/08/2015
Ημ/νία λήξης: 06/08/2015
ΑΔΑ: ΩΟΨΕ7ΛΗ-33Η
Αρ. Πρωτ.: 85683/4068/23-6-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 86438/553/24-06-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email