Ανέγερση Γενικού Λυκείου Δροσιάς ΠΕ Εύβοιας με αυτεπιστασία (ανάθεση υπηρεσιών)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών, για την ολοκλήρωση του έργου«Ανέγερση Γενικού Λυκείου Δροσιάς» με αυτεπιστασία

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.Εύβοιας, Δ/νση Τεχνικών Έργων,

email: mertiri.p@evia.pste.gov.gr,τηλ.2221353818,fax.: 22213 53851, Λεωφ.Χαινά 93-Χαλκίδα, Τ.Κ.34100

Πληροφορίες: κα Μερτύρη Παρασκευή

84286-536-PROSKLISI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 42219,75€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 18/06/2015
Ημ/νία λήξης: 26/06/2015
ΑΔΑ: 97ΣΟ7ΛΗ-136
Αρ. Πρωτ.: 83640/2534
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 84286/536/22-6-2015