Ανέγερση Γενικού Λυκείου Δροσιάς ΠΕ Εύβοιας με αυτεπιστασία (ανάθεση προμηθειών)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών, για την ολοκλήρωση του έργου«Ανέγερση Γενικού Λυκείου Δροσιάς» με αυτεπιστασία

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.Εύβοιας, Δ/νση Τεχνικών Έργων,

email: mertiri.p@evia.pste.gov.gr,τηλ.2221353818,fax.: 22213 53851, Λεωφ.Χαινά 93-Χαλκίδα, Τ.Κ.34100

Πληροφορίες: κα Μερτύρη Παρασκευή

84285-535-PROSKLISI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 85485,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 18/06/2015
Ημ/νία λήξης: 26/06/2015
ΑΔΑ: Ω9ΞΛ7ΛΗ-ΑΧ2
Αρ. Πρωτ.: 83641/253518-6-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 84285/535/22-6-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email