Μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας για τα σχολ. έτη 2015-16 και 2016-17(Τμήμα 43)

∆ Ι Α Κ Η  Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου  Μειοδοτικού  ∆ιαγωνισµού  για  την  ανάθεση  υπηρεσιών  µεταφοράς µαθητών,  χωρικής  αρµοδιότητας  Π.Ε.  Φωκίδας  για  τα  σχολικά  έτη 2015-2016  &  2016-2017 του αδιάθετου  δροµολόγιου(Τµήµα43) που  προέκυψε από  τον  ηλεκτρονικό  διεθνή
ανοικτό  διαγωνισµό  της 19ης Μαΐου 2015,  συνολικού  προϋπολογισµού 55.783,00  € συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ (CPV  60130000-8  Υπηρεσίες  Ειδικών  Οδικών  ΜεταφορώνΕπιβατών).

Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΠΕ Φωκίδας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού

email: i.xanthouli@fokida.gr ,τηλ.: 2265350644,fax: 2265350639,Γιδογιάννου 37-Άμφισσα,Τ.Κ. 33100,
Πληροφορίες: Ιουλία  Ξανθούλη

83871-532-DIAKIRIKSI.pdf
83871-532-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 55783,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: , Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις, Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 19/06/2015
Ημ/νία λήξης: 30/06/2015
ΑΔΑ: 6Π467ΛΗ-ΤΤ7
Αρ. Πρωτ.: 83423/3940/18-6-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 83871/532/19-6-2015