Α.Π.9475/24-11-2017- Πέντε(5) άγονα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Π.Ε.Φθιώτιδας σχολικού έτους 2017-2018

Α.Π.9475/24-11-2017- Πέντε(5) άγονα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Π.Ε.Φθιώτιδας σχολικού έτους 2017-2018

 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ 2231354743, 2231351225

ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

DIAKIRIKSI-AP_9475_24-11-2017_5_AGONA.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 38058,24€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 13/06/2024
Ημ/νία λήξης: 13/06/2024
ΑΔΑ: 67ΣΗ7ΛΗ-Ξ2Δ
Αρ. Πρωτ.: 9475/24-11-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 260454/2085/24-11-2017