ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ» για έτος 2018

Ηλεκτρονικός ανοικτός  διαγωνισμός για την «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ» για έτος 2018, συνολικού προϋπολογισμού 239.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (CPV 63721300-2)

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μαρία Γκαβογιαννάκη, Δ. Μακρή

22613 50270, 22613 50290 fax: 22613 50265

email: mgkav@viotia.gr, dmakri@viotia.gr

 

DIAKIRIKSI_PEV.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 239000,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Γεωλογικά
Ημ/νία έκδοσης: 13/06/2024
Ημ/νία λήξης: 13/06/2024
ΑΔΑ: ΩΦΦΥ7ΛΗ-71Φ
Αρ. Πρωτ.: 259584/5921/23-11-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 23-11-2017