Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκ/κης Διακυβέρνησης Π.Σ.Ε.

Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκ/κης Διακυβέρνησης Π.Σ.Ε., συνολικού προϋπολογισμού 300,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών,

email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354743 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

256360-2049-PROSKLISI_IPOVOLIS_PROSFORON.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 300,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Ημ/νία έκδοσης: 13/06/2024
Ημ/νία λήξης: 13/06/2024
Αρ. Πρωτ.: 255485/9335
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 256360/2049/21-11-2017