Αντικατάσταση λόγω φθοράς πίλλαρ παροχής νερού-ρεύματος στον Κεντρικό Λιμένα Γαλαξειδίου Π.Ε.Φωκίδας

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Αντικατάσταση λόγω φθοράς πίλλαρ παροχής νερού-ρεύματος στον Κεντρικό Λιμένα Γαλαξειδίου»

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε.Φωκίδας,Δ/νση Τεχνικών Έργων

email: p.vainou@fokida.gr, τηλ. 2265350-562,2265350-572,  fax 2265350-565, Γιδογιάννου 31-Άμφισσα, Τ.Κ. 33100

Πληροφορίες: Π.Βαίνου, Α. Κασδαναστάση

 

82241-520-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
82241-520-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS_EFHMERIDES.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 64700,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 18/06/2015
Ημ/νία λήξης: 28/07/2015
ΑΔΑ: ΩΠΣ17ΛΗ-ΞΦΗ
Αρ. Πρωτ.: 81700/3857/16-06-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 82241/520/16-06-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email