Συμπληρωματικές εργασίες στο γήπεδο Αγ Λουκά – Ηλεκτροφωτισμός

Συμπληρωματικές εργασίες στο γήπεδο Αγ Λουκά – Ηλεκτροφωτισμός

 

Στοιχεία επικοινωνίας;

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ,

ΧΑΪΝΑ 93, 34132, ΧΑΛΚΙΔΑ,
ΤΗΛ: 2221353818- 2221353842,

ΜΕΡΤΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

238023-1911-ESY.pdf
238023-1911-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
238023-1911-PROIPOLOGISMOS.pdf
238023-1911-SAY.pdf
238023-1911-TEXNIKI_PERIGRAFI.pdf
238023-1911-TEYDHM.doc
238023-1911-TIMOLOGIO.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 74400,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 28/05/2024
Ημ/νία λήξης: 28/05/2024
ΑΔΑ: ΩΤΜΙ7ΛΗ-8ΨΥ
Αρ. Πρωτ.: 237265/5434
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 238023/1911/30-10-2017