Συνοπτικός δημόσιος διαγωνισμός για την “Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος 2017”, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών, e-mail: v.palaiologou@pste.gov.gr, τηλ: 2231354743 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία, Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

DIAKHRYXH_ASFALTOMIGMA_01-1_ADAM.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 50000
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 19/10/2017
Ημ/νία λήξης: 31/10/2017
ΑΔΑ: 7ΤΗΝ7ΛΗ-68Ρ
Αρ. Πρωτ.: 225649/8397
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 230882/1858