Αποκατάσταση ζημιών συρματοκιβωτίων και αναχωμάτων στο χείμαρρο Σεργούλας Π.Ε.Φωκίδας

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ»

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε. Φωκίδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων ,

email: a.kokkinos@fokida.gr, τηλ: 2265-350576, φαξ: 2265-350565 Γιδογιάννου 31, ΤΚ 33100 Αμφισσα,

Πληροφορίες: A.Κόκκινος

82234-519-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
82234-519-PERILIPSI_DIAKIRIKSI_EFHMERIDES.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 60000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Υδραυλικά
Ημ/νία έκδοσης: 17/06/2015
Ημ/νία λήξης: 14/07/2015
ΑΔΑ: 66BH7ΛH-BA1
Αρ. Πρωτ.: 81757/3861
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 16/6/2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email