Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 1» 

Τηλ.: 2261350224                
FAX: 2261350239                        
Πληρ.:  Γεώργιος Παπαπαναγιώτου
email: gpapapanagiotou@viotia .gr
 

espd-request.pdf
espd-request_2.xml
PERLIPSI_DIAKHRYXHS_ME_ADA.pdf
PROKHRYXH_KHMDS.pdf
S.Y.DIEREYN_RYPANSHS_ASVPOU.pdf
TELIKH_DIAKHRYXH_DIEREYNHSHS_RYPANSHS_ASWPOU_YPOERGO_1.pdf
YPOFAKELOS_A_TEYXOS_1_FAKELOY_DHM_SYMB__MELETHS_DIEREYNH_RYPANSHS_ASWPOU.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 407582,38
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Μελέτες
Τύπος: Γεωτεχνικά, Γεωλογικά, Περιβαλλοντικά
Ημ/νία έκδοσης: 16/10/2017
Ημ/νία λήξης: 23/11/2017
ΑΔΑ: Ψ75Ι7ΛΗ-81Δ
Αρ. Πρωτ.: 4961/224765
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 230260/1848