Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού συντήρησης-επισκευής μηχανημάτων έργου Π.Ε. Βοιωτίας

Τηλ.: 2261350290                
FAX: 2261350265                        
Πληρ.:  Δέσποινα Μακρή
Email: dmakri@viotia .gr
 

DIAKHRYXH_SYNTHRHSH_EPISKEYH_ME_PE_VOIWTIAS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 34000
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Οχήματα: ανταλλακτικά - εξαρτήματα
Ημ/νία έκδοσης: 11/10/2017
Ημ/νία λήξης: 23/10/2017
ΑΔΑ: ΨΖ2Ν7ΛΗ-ΝΨΜ
Αρ. Πρωτ.: 223756/4972
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 223977/1801