Βελτίωση επαρχιακού δρόμου Κονιάκου- Κάτω Μουσουνίτσα Β Φάση ΠΕ Φωκίδας

Δημοσιευση Περιληψης Διακυρηξης Δημοπρασίας του έργου : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΝΙΑΚΟΥ – ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑ Β΄ ΦΑΣΗ» -ΥΠΟΕΡΓΟ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ   «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  ΚΑΙ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΤΗΣ  Ο∆ΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΣΤΟ
ΕΘΝΙΚΟ  ΚΑΙ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ  Ο∆ΙΚΟ  ∆ΙΚΤΥΟ  ΤΗΣ  Π.Ε.  ΦΩΚΙ∆ΑΣ» ΜΕ  ΚΩ∆ΙΚΟ  ΑΡΙΘΜΟ 2013ΕΠ06600007  ΤΗΣ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΣΑΕΠ  066»  με προϋπολογισµό 80.000,00  ΕΥΡΩ.  

ΠΕ Φωκίδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων

email: a.kokkinos@fokida.gr, τηλ.2265350562, 2265350576, fax: 2265350565, Γιδογιάννου 31- Άμφισσα,Τ.Κ.33100

Πληροφορίες: Λίτσα Παπαδοπούλου, Ασημάκης Κόκκινος

82231-518-PERILIPSIDIAKIRIKSIS.pdf
82231-518-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS_EFHMERIDES.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 80000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 17/06/2015
Ημ/νία λήξης: 07/07/2015
ΑΔΑ: 7ΓΟΡ7ΛΗ-ΒΨΟ
Αρ. Πρωτ.: 81794/3863/16-6-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 82231/518/16-6-2015