Π.Ε.Φωκίδας: Προμήθεια πινακίδων οδικής ασφάλειας-στηθαίων ασφαλείας οδών-υλικά διαγράμμισης οδοστρωμάτων

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ-ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ΄΄

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

E-MAIL: k.kavvouras@fokida.gr,ΤΗΛ. ΕΠ. 2265350636 ΦΑΧ 2265350512, ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΚ 33100

Πληροφορίες: K.Καββουρας

 

 

219663-1765-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
219663-1765-PROXEIROS_DIAGONISMOS_GIA_TO_ERGO.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 46000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 28/05/2024
Ημ/νία λήξης: 28/05/2024
ΑΔΑ: 7ΦΖ87ΛΗ-ΩΞΛ
Αρ. Πρωτ.: 218764/2378
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 219663/1765/06-10-2017