Έξι (6) νέα δρομολόγια για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών Π.Ε.Βοιωτίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ , ΕΞΙ (6) ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΒ

 Τηλ.: 2261350290                
FAX: 2261350265                        
Πληρ.:  Δέσποινα Μακρή
Email: dmakri@viotia .gr
 

219755-1771-PROSKLISI_SE_DIAPRAGMATEFSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 15379,10€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 28/05/2024
Ημ/νία λήξης: 28/05/2024
ΑΔΑ: 6ΕΟΨ7ΛΗ-ΡΨΙ
Αρ. Πρωτ.: 218728/4819/05-10-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 219755/1771/06-10-2017