Υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354743 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

 

 

208727-1691-DIAKIRIKSI.pdf
208727-1691-TEYD.docx
DIEFKRINISEIS_KATHARIOTHTA.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 68200,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Υλικά - Είδη καθαριότητας
Ημ/νία έκδοσης: 21/04/2024
Ημ/νία λήξης: 21/04/2024
ΑΔΑ: ΩΔΓΥ7ΛΗ-8ΚΡ
Αρ. Πρωτ.: 208416/7952
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 208727/1691/25-09-2017