Π.Ε.Φωκίδας:Μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2017 – 2018, 2018-2019 ΚΑΙ 2019-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ,Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΚ 33100
ΤΗΛ. ΕΠ. 2265350636 ΦΑΧ 2265350512
E-MAIL: k.kavvouras@fokida.gr
 

 

 

207380-1678-prosklisi.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 0,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 17/04/2024
Ημ/νία λήξης: 17/04/2024
Αρ. Πρωτ.: 207212/2169
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 207380/1678/21-09-2017