Προμήθεια (105) εκατόν πέντε τεμαχίων λαμών για τον εκχιονισμό του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για “Προμήθεια (105) εκατόν πέντε τεμαχίων λαμών για τον εκχιονισμό του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Σ.Ε., Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε-mail : v.palaiologou@pste.gov.gr, τηλεφ.: 22313-54743, 746, Αρ. FAX: 2231354715, Tαχ. Δνση: Λεωφ. Καλυβίων 2, Ταχ. Κώδικας: 35132, Λαμία

Πληροφορίες : Β. Παλαιολόγου,: Ζ. Σύψα

 

203602-1650-PROSKLISI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 7455,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οχήματα: ανταλλακτικά - εξαρτήματα
Ημ/νία έκδοσης: 13/06/2024
Ημ/νία λήξης: 13/06/2024
Αρ. Πρωτ.: 203580/7842
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 203602/1650/18-09-2017