Καθαρισμός τάφρων και εργασίες πρασίνου στο οδικό δίκτυο Π.Ε.Εύβοιας-Β Φάση

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού έργου: «Καθαρισμός τάφρων και εργασίες πρασίνου στο οδικό δίκτυο Π.Ε.Εύβοιας-Β Φάση»

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Εύβοιας,

τηλ.2221353818-2221353805, Λεωφ.Χαινά 93-Χαλκίδα, 34100

Πληροφορίες: Μερτίρη Παρασκευή-Κληματαριώτης Δημήτριος

192501-1551-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
192501-1551-TEYD.pdf
192501-1551-eidiki_sigrafi.pdf
192501-1551-proypologismos.pdf
192501-1551-say-fay.pdf
192501-1551-texniki_perigrafi.pdf
192501-1551-timologio.pdf
TEYD.doc

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 74400,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 15/06/2024
Ημ/νία λήξης: 15/06/2024
ΑΔΑ: 6Ε4Α7ΛΗ-Β74
Αρ. Πρωτ.: 192192/4109
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 192501/1551/04-09-2017