”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ” συνολικού προϋπολογισμού 199.961.73€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Δ/νση Οικονομικού- Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών,

email: v.palaiologou@pste.gov.gr,

τηλ: 2231354744, Ταχ. Δ/νση: Λ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Παλαιολόγου Βασιλική

DIAKHRYXH_PROMITHEIA_ALATI_ADAM.pdf
ENTYPO_OIKONOMIKHS_PROSFORAS.docx
TEYD_PROS_SIMPLIROSI.docx

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 199961,73
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 29/08/2017
Ημ/νία λήξης: 19/09/2017
ΑΔΑ: 7ΦΓΨ7ΛΗ-70Ν
Αρ. Πρωτ.: 187708/7407
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 189546/1520