Συμπληρωματικές εργασίες ασφάλειας και ολοκλήρωσης πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου Μαλεσίνας

Η Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσει ανοικτό διαγωνισμό για το έργο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ OΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ»

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος,

email:x.kontaktsi@pste.gov.gr, Τηλ.:2231352732, 2231352723, Τ.Δ/νση:Θερμοπυλών 60, Τ.Κ.35100

Πληροφορίες: Χρ. Κοντακτσή

 

81324-506-PERILIPSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 480000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 02/06/2015
Ημ/νία λήξης: 30/06/2015
ΑΔΑ: Ω0ΞΘ7ΛΗ-ΑΞ3
Αρ. Πρωτ.: 73563/2192/02-06-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 81324/506/15-06-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email