Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Σ.Ε., Δ/νση Οικονομικού-Δ.Ε.,Τμήμα Προμηθειών

email: v.palaiologou@pste.gov.gr, τηλ. 2231354744, Λ.Καλυβίων 2-Λαμία,35132

Πληροφορίες: Παλαιολόγου Βασιλική

 

187944-1505-DIAKIRIKSI.pdf
187944-1505-ENTYPO_OIKONOMIKHS_PROSFORAS.docx
187944-1505-TEYD_PROS_SIMPLIROSI.docx
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
DIEFKRINISEIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 161290,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 21/04/2024
Ημ/νία λήξης: 21/04/2024
ΑΔΑ: 7ΚΥΙ7ΛΗ-5Χ6
Αρ. Πρωτ.: 174819/5532
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 187944/1505/29-08-2017