Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας για αντλιοστάσιο Κωπαίδας ΠΕ Βοιωτίας

Διακήρυξη δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας ,σύνδεσης με Κέντρο Λήψεως Σημάτων και υπηρεσιών φύλαξης των αντλιοστασίων του Οργανισμού Κωπαίδας της Π.Ε. Βοιωτίας, προυπολογισμού 58.732,00 ευρώ (72240,36) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Στοιχεία επικοινωνίας

ΠΕ Βοιωτίας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

email: ddoik-vio@pste.gov.gr,τηλ.2261350290, fax 2261350291, Φίλωνος 35-39,Λιβαδειά,Τ.Κ.32100

Πληροφορίες: κα Δ.Μακρή

 

 

80712-496-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 72240,36
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Μεταφορές & Επικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 10/06/2015
Ημ/νία λήξης: 15/06/2015
ΑΔΑ: Β8ΠΒ7ΛΗ-56Θ
Αρ. Πρωτ.: 2572/10-6-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 80712/496/15-6-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email