Δημόσιος Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκμίσθωση του Κυλικείου του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας.

Ταχ. Δνση       : Λ. Χαϊνά 93                                                   
Ταχ. Κώδικας : 34 100, ΧΑΛΚΙΔΑ                                 
 
 
Πληροφορίες  : Αγγελική Γιαννουλάκου
Αρ.Τηλεφ.       : 22213 53710
FAX                : 22210 36073
e-mail             : giannoulakou.a@naevias.gr

ada_diakirixis.pdf
ADA_ANAKOINWSHS_173988_4128_20170804.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 45000
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Μισθώσεις
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 07/08/2017
Ημ/νία λήξης: 17/08/2017
ΑΔΑ: Ψ7Ψ17ΛΗ-ΔΞΠ
Αρ. Πρωτ.: 170524/4010/01-08-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 171458/1369/1-8-2017