Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού – εκτυπωτών περιόδου 2017-2018 της Π.Ε.Φωκίδας και των γραφείων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ- ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 ΤΗΣ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

E-MAIL: k.kavvouras@fokida.gr, ΤΗΛ. ΕΠ. 2265350636 ΦΑΧ 2265350512, ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37 ΑΜΦΙΣΣΑ,33100

 

PERILIPSI_GRAFIKHS_ILHS.pdf
DIAKIRIKSI_GRAFIKHS_ILHS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 34800,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 28/05/2024
Ημ/νία λήξης: 28/05/2024
ΑΔΑ: ΩΑΘΩ7ΛΗ-990
Αρ. Πρωτ.: 158802/1540
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 17-07-2017