Βελτίωση οδικής ασφάλειας – Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου προς Μοναστηράκι

Ανοικτός διαγωνισμός του έργου: ” ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ  ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ”,  προϋπολογισμού  80.000,00€ με ΦΠΑ 24%.

 

    Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  Π.Ε  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, 

  ΤΗΛ. 22373-52421,ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ 36100,  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ,

ENTYPO_OIK.PROSFORAS.doc
ESY.doc
P.Y.pdf
PERILIPSI_DIAKIRIKSI_STO_KHMDHS.pdf
TEXNIKI_PERIGRAFI.doc
TIM.pdf
TYPO.IPEFT.DILOSI.doc

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 80000,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 28/05/2024
Ημ/νία λήξης: 28/05/2024
ΑΔΑ: ΩΥΒ57ΛΗ-8Ψ4
Αρ. Πρωτ.: 156613/2414
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 17-07-2017