Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδών για το έτος 2015 για την Π.Ε. Εύβοιας

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την υλοποίηση του υποέργου: « Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδών για το έτος 2015 »

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε.Εύβοιας, Δ/νση Διοικ/κού-Οικ/κού,Τμήμα Προμηθειών

email: sirmakezi.p@evia.pste.gov.gr, Τηλ.:2221353743, 2221353710,Λ.Χαινά 93-Χαλκίδα,Τ.Κ.34100

Πληροφορίες: κα Συρμακέζη,κα Γαβρίλη

 

81017-503-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 73500,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 15/06/2015
Ημ/νία λήξης: 29/06/2015
ΑΔΑ: ΒΥ7Ω7ΛΗ-ΤΜΟ
Αρ. Πρωτ.: 80074/3141/12-6-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 81017/503/15-06-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email