Αποκατάσταση ζημιών της γέφυρας στο Δ.Δ.Πλατάνου επί του επαρχιακού δρόμου Γαρδίκι-Πλάτανος (Γέφυρα Ιναχου) του Δήμου Μακρακώμης

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙ-ΠΛΑΤΑΝΟΣ (ΓΕΦΥΡΑ ΙΝΑΧΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειας Στερεάς Ελλάδος, Τμήμα Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων

τηλέφωνο 22313-54229, FAX επικοινωνίας 22313-54222, Καλυβίων 4 – Λαμία, 35132

Πληροφορίες: Γεώργιος Μούρτζος

157787-1274-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 200000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 28/05/2024
Ημ/νία λήξης: 28/05/2024
ΑΔΑ: 7ΚΦΒ7ΛΗ-ΩΥΛ
Αρ. Πρωτ.: 157113/3963
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 157787/1274/14-07-17