Μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ για τρία σχολικά έτη 2017-18,2018-19 – 2019-20

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ για τρα σχολικά έτη 2017-18,2018-19 – 2019-20

 

 Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ 2231354743, 2231351225

Πληροφορίες: ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

espd-request_1.xml
espd-request__signed_kalotas_vasilis.pdf
podeigmata_ABGDEZST__Y_.doc
ypodeigmata_ABGDEZST__A_.doc
ypodeigmata_ABGDEZST__st.doc
ypodeigmata_ABGDEZST__z.doc
ypodeigmata_ABGDEZST__Y_.doc
ypodeigmata_ABGDEZST__Y__1.doc
DIAKIRIKSI_17PROC001672175.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 10540816,23€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 28/05/2024
Ημ/νία λήξης: 28/05/2024
ΑΔΑ: Ω9ΕΕ7ΛΗ-Θ5Κ
Αρ. Πρωτ.: 2346/28-04-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 154278/1245/11-07-2017