Συντήρηση-βελτίωση διασταύρωσης Ε.Ο.Λαμίας-Καρπενησίου με δρόμο προς ανατολική πρόσβαση σήραγγας Τυμφρηστού

Προκήρυξη  ανοιχτού διαγωνισμού για το Έργο 2015: «Συντήρηση-Βελτίωση διασταύρωσης Ε.Ο. Λαμίας-Καρπενησίου με δρόμο προς

ανατολική πρόσβαση σήραγγας Τυμφρηστού»

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Δ/νση Τεχνικών Έργων,Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
email:dte-fth@pste.gov.gr, Τηλ.: 2231354200, Τ.Δ/νση: Υψηλάντη 4  Τ.Κ. 35100
Πληροφορίες: ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΑΠΟΡΤΗΣ

78776-490-PERILIPSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 150000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 12/06/2015
Ημ/νία λήξης: 30/06/2015
ΑΔΑ: 7Ω2Ε7ΛΗ-ΑΘΡ
Αρ. Πρωτ.: 78649/3799/10-06-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 78776/490/10-6-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email