Προμήθεια γραφικής ύλης & υλικών εκτύπωσης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Ευβοίας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του νομού

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης & υλικών εκτύπωσης  για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Ευβοίας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του νομού

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩN

ΤΗΛ:22213 53743-706-711-710-725, Δ/ΝΣΗ:Λ.ΧΑΪΝΑ 93 – ΧΑΛΚΙΔΑ 34100

Πληροφορίες: Ε.Γαβρίλη

 

 

150934-1220-DIAKIRIKSI_GRAFIKIS_ILIS.pdf
150934-1220-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS_GRAFIKIS_ILIS.pdf
150934-1220-TEYD.docx
152430_3569_DIEYKRINHSEIS_GRAFIKH_YLH.pdf
DIEFKRINISEIS_GIA_DIAGONISMO_PROMITHEIAS_GRAFIKIS_ILIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 43341,32€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 13/06/2024
Ημ/νία λήξης: 13/06/2024
ΑΔΑ: Ω0ΚΘ7ΛΗ-3ΨΝ
Αρ. Πρωτ.: 150514/3513/07-07-2017