ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ” Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων περιοχής Λίμνης και Ροβιών Ν. Ευβοίας

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΧΑΪΝΑ 93, 34132, ΧΑΛΚΙΔΑ,
ΤΗΛ: 2221353818- 2221353842, ΜΕΡΤΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

FAKELLOS_ASFALEIAS_YGEIAS1.pdf
S.A.Y..pdf
TEXNIKH_PERIGRAFH.pdf
TIMOLOGIO.pdf
ESY_ODOPOIIAS.pdf
2017-06-29-2957-PERILIPSI_SYNOPT.pdf
2017-05-09_TEYDM_PROXEIROS.doc
PROYPOLOGISMOS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 74400,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 29/06/2017
Ημ/νία λήξης: 11/07/2017
ΑΔΑ: ΩΠΓΙ7ΛΗ-ΡΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 142939/2957
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 143885/1143/30-6-2017