Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού δικτύου Π.Ε.Εύβοιας

Πρόχειρος διαγωνισμός έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε.Εύβοιας»

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Εύβοιας, Δ/νση Τεχνικών Έργων

email :mertiri.p@evia.pste.gov.gr , mertiri.p@naevias.gr,  τηλ. 2221353818, fax: 2221353851-2, Λ.Χαινά 93-Χαλκίδα,Τ.Κ. 34100

Πληροφορίες: Mερτίρη Παρασκευή

 

78122-488-ANAKOINOSI.pdf
78122-488-PROIPOLOGISMOS.pdf
78122-488-TEXNIKIPERIGRAFI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 73800,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 09/06/2015
Ημ/νία λήξης: 18/06/2015
ΑΔΑ: 84547ΛΗ-ΛΤΡ
Αρ. Πρωτ.: 77801/2360
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 78122/488/09-06-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email