Π.Ε.Ευρυτανίας: Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου

Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ,

ΤΗΛ. 2237350764, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ.36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ

141276-1122-PROSKLISI.pdf
141276-1122-TEFXOS_MELETHS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 23978,50€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 13/06/2024
Ημ/νία λήξης: 13/06/2024
Αρ. Πρωτ.: 1240668/2128/27-06-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 141276/1122/28-06-2017