Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Ευβοίας

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Ευβοίας, με χρονική διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και με προϋπολογισμό 29.000,00 € ευρώ άνευ Φ.Π.Α. (35.960,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ,  Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ.2221353710-711-706-743

Πληροφορίες: ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΓΑΒΡΙΛΗ ΕΛΕΝΗ,ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

138978-1099-ADAM-DIAKIRIKSI.pdf
138978-1099-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
138978-1099-TEYD.doc
138978-1099-DIEFKRINISEIS_DIAGONISMOU_FILAKSIS_PE_EVOIAS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 35960,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 17/04/2024
Ημ/νία λήξης: 17/04/2024
ΑΔΑ: Ψ4ΠΥ7ΛΗ-23Π
Αρ. Πρωτ.: 138520/3202
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 138978/1099/26-06-2017