Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης Χρυσω-Άγιος Δημήτριος

Ανοικτός διαγωνισμός του έργου: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης Χρυσω-Άγιος Δημήτριος»

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.Ευρυτανίας,Δ/νση Τεχνικών Έργων

τηλ.2237352421, Κατσαντώνη 2-Καρπενήσι,36100

Πληροφορίες: Δημήτριος Πεταρούδης

135925-1081-ENTIPO_OIKON.PROSFORAS.doc
135925-1081-ESY.doc
135925-1081-P.Y.pdf
135925-1081-PERILIPSI_DIAKIRIKSI.pdf
135925-1081-TIM.pdf
135925-1081-TIPO.IPEF.DILOSI.doc

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 400000,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 17/04/2024
Ημ/νία λήξης: 17/04/2024
ΑΔΑ: 70587ΛΗ-ΕΜ6
Αρ. Πρωτ.: 133594/1992/21-06-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 135925/1081/21-06-2017