Έκτακτες παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων της Π.Ε.Φθιώτιδας

Η Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –  προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για το Έργο:”ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ”

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας;

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

email:dte-fth@pste.gov.gr, Τηλ.: 2231354200, Τ.Δ/νση: Υψηλάντη 4  Τ.Κ. 35131

Πληροφορίες: Ι. Ζωβοΐλης

133868-1071-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS_DIMOPRASIAS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 170000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 17/04/2024
Ημ/νία λήξης: 17/04/2024
ΑΔΑ: 6Ι6Δ7ΛΗ-0ΥΟ
Αρ. Πρωτ.: 130206/4949/15-06-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 133868/1071/20-6-2017