Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδών της Π.Ε.Βοιωτίας για το έτος 2017

Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδών της Π.Ε.Βοιωτίας για το έτος 2017

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Βοιωτίας

τηλ.2261350290,fax.:2261350265,

Πληροφορίες: Δέσποινα Μακρή

131418-1056-DIAKIRIKSI_PROMITHEIAS_XROMATOS_DIAGRAMMISIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 70000,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 21/04/2024
Ημ/νία λήξης: 21/04/2024
ΑΔΑ: 6ΕΑΣ7ΛΗ-933
Αρ. Πρωτ.: 129966/2780/15-06-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 131418/1056/16-06-2017