Συντήρηση-αποκατάσταση μέτρων προστασίας πρανών της Εθνικής οδού 77 Χαλκίδας-Ιστιαίας στη θέση Δερβένι

Ανακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού: «Συντήρηση-αποκατάσταση μέτρων προστασίας πρανών της Εθνικής οδού 77 Χαλκίδα-Ιστιαία στη θέση Δερβένι»

 Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΠΕ Εύβοιας, Δ/νση Τεχνικών Έργων

email :mertiri.p@evia.pste.gov.gr , mertiri.p@naevias.gr,  τηλ. 2221353818, fax: 2221353851-2, Λ.Χαινά 93-Χαλκίδα,Τ.Κ. 34100

Πληροφορίες: Mερτίρη Παρασκευή

76725-478-PROXEIROS.pdf
76725-478-PROIPOLOGISMOS.pdf
76725-478-TEXNIKIPERIGRAFI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 73800,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 05/06/2015
Ημ/νία λήξης: 17/06/2015
ΑΔΑ: 76Κ77ΛΗ-45Β
Αρ. Πρωτ.: 76325/2309
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 76525/478/05-06-2015