Επισκευή σχολικών μονάδων Δήμου Καρπενησίου

Επισκευή σχολικών μονάδων Δήμου Καρπενησίου

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ,

ΤΗΛ. 2237352419, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ.36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ

128247-1038-ESY.pdf
128247-1038-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
128247-1038-PROIPOLOGISMOS_MELETHS.pdf
128247-1038-TEXNIKI_PERIGRAFI.pdf
128247-1038-TEYD.pdf
128247-1038-TIMOLOGIO_MELETHS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 139000,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: , Κτίρια, Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 21/04/2024
Ημ/νία λήξης: 21/04/2024
ΑΔΑ: 6ΣΓΟ7ΛΗ-ΜΤΤ
Αρ. Πρωτ.: 112938/1501/29-05-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 128247/1038/13-06-2017