Συντήρηση-αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και κιγκλιδωμάτων στον Κεντρικό Λιμένα Ιτέας

Συντήρηση-αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και κιγκλιδωμάτων στον Κεντρικό Λιμένα Ιτέας

 

 Στοιχεία Επικοινωνίας:

 Π.Ε.Φωκίδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων

 email: dte-fok@pste.gov.gr, Τηλ.2265350569, Fax 2265350565, Γιδoγιάννου 31- Άμφισσα, Τ.Κ. 33100

 Πληροφορίες: Ηλίας Κολοβός

 

70981-451-PERILIPSI.pdf
70981-451-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 59600,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά, Λιμενικά
Ημ/νία έκδοσης: 23/06/2015
Ημ/νία λήξης: 23/06/2015
ΑΔΑ: 7ΙΡΕ7ΛΗ-154
Αρ. Πρωτ.: 69944/3289/25-5-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 70981/451/26-5-2015