Προμήθεια υγρών καυσίμων της ΠΕ Φωκίδας και των Νομικών Προσώπων αρμοδιότητάς της.

Προκήρυξη Επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων της ΠΕ Φωκίδας και των Νομικών Προσώπων αρμοδιότητάς της.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΠΕ Φωκίδας Δ/νση Διοικητκού- Οικονομικού
e-mail: oikonomikes.ypiresies@fokida.gr τηλ.:2265350644,Γιδογιάννου 37- Άμφισσα, ΤΚ 33100
πληροφορίες: Ι. Ξανθούλη

 

 

70657-449-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 212654,70€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Καύσιμα - Λιπαντικά
Ημ/νία έκδοσης: 18/06/2015
Ημ/νία λήξης: 23/06/2015
ΑΔΑ: 7ΕΣΚ7ΛΗ-4ΨΦ
Αρ. Πρωτ.: 67361/3145
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 70657/449/25-5-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email