Αποκατάσταση κατολίσθησης στο δρόμο Αταλάντη-Καλαπόδι Π.Ε.Φθιώτιδας

Ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο:«Αποκατάσταση κατολίσθησης στο δρόμο Αταλάντη-Καλαπόδι

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
email:dte-fth@pste.gov.gr, Τηλ.: 2231354200, Τ.Δ/νση: Υψηλάντη 4-Λαμία, Τ.Κ. 35100
Πληροφορίες: Σ.ΛΑΖΟΣ – Α.ΚΑΤΣΙΝΟΣ

70602-447-PERILIPSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 150000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 29/05/2015
Ημ/νία λήξης: 23/06/2015
ΑΔΑ: 72Β07ΛΗ-ΒΦΓ
Αρ. Πρωτ.: 70531/3246/25-5-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 70602/447/25-5-2015