09/2024 Πρόσκληση (Κατηγοριών Α&Β) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών “Μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης ΠΕ Εύβοιας για τα σχολικά έτη 2024-2025 & 2025-2026” μέσω ΔΣΑ με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 325.518,76 με ΦΠΑ και δικ. προαίρεσης 25%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.
Λ.ΧΑΪΝΑ 93. ΧΑΛΚΙΔΑ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΥΛΟΒΙΤΣ ΤΗΛ 2221353710-706,

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς

09_2024 προσκληση (αδαμ)

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 325518,76€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 10/07/2024
Ημ/νία λήξης: 20/07/2024
ΑΔΑ: 24PROC015098405 2024-07-10 (ΑΔΑΜ)
Αρ. Πρωτ.: 155630/10-07-2024